1.3 SKOLENS DEL- & SLUTMÅL, OG UNDERVISNINGSPLANER

Gideonskolen følger Undervisningsministeriets trin- og slutmål.

Gideonskolen læner sig op ad undervisningsministeriets vejledende slutmål, men udarbejder selv undervisningsplaner til de enkelte fag.


I det efterfølgende er de enkelte fag beskrevet ud fra dette med angivelse af de materialer, som på nuværende tidspunkt er planlagt for at nå disse mål.

 
Gideonskolens
Undervisningsplan
UVM's
Læseplan
UVM's Undervisningsvejledning UVMs Trinmål
Synoptisk fremstillet
Billedkunst Billedkunst Billedkunst  
Geografi Geografi Geografi Geografi
Hjemkundskab Hjemkundskab Hjemkundskab  
Matematik Matematik Matematik Matematik
Musik Musik Musik Musik
Natur og Teknik Natur og Teknik Natur og Teknik  

 

Biologi
Børnehaveklassen
Dansk
Dansk som 2. sprog
Engelsk
Fysik
Færdselslære
Historie
Håndarbejde
Idræt
Kristendom
Samfundsfag
Sløjd
Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab
Tysk
Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering