4. RESULTATER AF AKTUELLE EVALUERINGER OG KVALITETEN AF DEN UDBUDTE UNDERVISNING


Rapporter fra Gideonskolens tilsynsførende kan læses her:

TILSYNSERKLÆRINGER


Årsberetninger fra Gideonskolen kan læses her:

ÅRSBERETNINGER


Elevernes Undervisningsmiljøvurdering:

UVM-SAMMENFATNING

 

UVM-GIDEONSKOLEN

Vores undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

 

En Undervisningsmiljøvurdering består af 4 faser:

1. Kortlægning af undervisningsmiljøet

2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

 

Undervisningsmiljøvurdering for:

Gideonskolen

Dato:

20/10-2020

 

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet

Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø

Beskriv anvendte metoder og værktøjer, samt hvem der har været inddraget

 

Vi gik fra rum til rum i alle skolens lokaler, observerede og noterede.

 

 

Deltagere: Emma Kilov Rasmussen, 8. A, Alana Hjort, 8. A, Else Lange, souschef

 

 

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater

Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

 

 

Efter gennemgang så vi nærmere på vores notater og vurderede, hvad der var negativt, og hvad der var positivt.

 

Deltagere: Emma Kilov Rasmussen, 8. A, Alana Hjort, 8. A, Else Lange, souschef

 

 

 

Det overordnede resultat

Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

 

Samtale efter gennemgang og opsummering.

 

Deltagere: Emma Kilov Rasmussen, 8. A, Alana Hjort, 8. A, Else Lange, souschef

 

 

 

Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø

Notér, om det gør sig gældende på skolen generelt, på en bestemt årgang, for et bestemt køn osv.

 

Her gør vi det godt

 

1. sal

Pædagogisk værksted ("hos Lone"): God plads, rent og pænt.

Sundhedsplejerske: God plads, rent og pænt, håndvask.

2. klasse: Godt lys, god ro

Spisesal: God plads.

Køkken: Pænt og rent.

Fysik: Gode forhold, plads nok.

Stueplan:

Handicaptoilet: Pænt og fint

Rengøringsrum: Fint

1. klasse: Fint og rart

Garderobe: Fin nok

3.-4. klasse: Fint og godt med 2 døre til ind- og udgang

Bh-klasse: Supergodt, mange farver. Godt til mindre børn.

Bibliotek: God orden

Grupperum: God afstand

9. klasse: Fin plads. God pynt.

Grupperum 4 og 5: Fint

 

 

Her oplever vi udfordringer

 

2. klasse: Tæt miljø

Spisesal: 8. klasse: Nogle sidder langt fra skærmen - svært at se.

Efter spisning (de små) er der nogle gange klamt på stolene.

Fysiklokale: For meget lys, hvis man skal se noget på skærmen.

Trappeopgang: Bliver der sprittet godt af på gelænder hver dag?

Der trænger til nye plakater på væggene.

Der trænger til ny maling ved trappegangen (dørkarm og vægge)

Toilet: Kan vi få en duftspray i rengøringsrummet, så man kan sprøjte, når det lugter. Den må ikke stå på toiletterne, da de mindste bare vil sprøjte løs.

Gang 3.-4. klasse: Der trænger til mere pynt på væggene.

Grupperum 1: Mere pynt på væggen

Grupperum 1 og 2: Der skal flere farver på væggene (plakater el.lign.)

Dørtrin til pavillon er i stykker.

Bænke udenfor er i stykker.

Legeplads (Klatrestativ) Trænger til stor renovering.

 

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen

 

Nej!

 

 

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Sådan lavede vi handlingsplanen

Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet

Vi så på elevernes bemærkninger efter gennemgang og vurderede, hvor der rimelig  hurtigt kunne ske en udbedring.

 

Deltagere: Henrik Duel Jensen, Else Lange

 

 

Handlingsplan

 

 

                 Succes eller udfordring,

som arbejdes med,

herunder målgruppen

 

Indsats

Ønsket mål

for indsatsen

Ansvarlig

Tidsplan

(Start /slut og

evt. deadlines)

2. klasse:

Tæt miljø

 

Der bygges et større lokale.

Et bedre indeklima. Mere plads til eleverne.

Skoleleder: Henrik Due Jensen

Sker, når der bygges ud.

Spisesal:

8. klasse: Nogle sidder langt fra skærmen - svært at se.

 

Eleverne må efter aftale med læreren flytte deres stole, så de kan se.

At alle kan se skærmen.

Dem, der underviser og benytter sig af skærmen.

Begynder nu!

Efter spisning (de små) er der nogle gange klamt på stolene.

 

Bedre rengøring af stolene efter spisning.

At elever ikke kommer til timen og får fedtet og snavset tøj.

Lærere i 1., 2., 3. og 4. klasse.

Begynder nu!

Fysiklokale: For meget lys, hvis man skal se noget på skærmen.

 

Der skal sættes rullegardiner op i vinduer og dør. Gardiner hører ikke hjemme i et fysiklokale!

Afskærmning af lysindfald, så man kan se skærmen.

 

 

Trappeopgang: Bliver der sprittet godt af på gelænder hver dag?

 

Afspritning mindst 1 gang dagligt.

Sikring mod bakterier.

Rengørings-holdet

Starter nu!

Bliver allerede praktiseret!

Der trænger til nye plakater på væggene.

 

Der skal indkøbes ny dekoration i nogle fine farver. Plakater skal i ramme.

Æstetisk miljø. Farver skaber glæde.

Else Lange

Henrik Due Jensen

Senest 10/11-2020

Der trænger til ny maling ved trappegangen (dørkarm og vægge)

 

Der skal aftales tid med en maler.

Æstetisk miljø.

 

 

Toilet: Kan vi få en duftspray i rengøringsrummet, så man kan sprøjte, når det lugter. Den må ikke stå på toiletterne, da de mindste bare vil sprøjte løs.

 

Der indkøbes et par duftspray med rimelig neutral duft. De opbevares i rengøringsrum.

God duft på toiletter, når det kræves.

 

Lone K. Schmidt

Senest 1/11-2020

Gang 3.-4. klasse: Der trænger til mere pynt på væggene.

 

Der skal indkøbes ny dekoration i nogle fine farver. Plakater skal i ramme.

 

Æstetisk miljø. Farver skaber glæde.

 

Else Lange

Henrik Due Jensen

 

Senest 10/11-2020

 

Grupperum 1: Mere pynt på væggen

 

Der skal indkøbes ny dekoration i nogle fine farver. Plakater skal i ramme. Dekoration må gerne være af “faglig art”.

Æstetisk miljø. Farver skaber glæde.

 

Else Lange

Henrik Due Jensen

 

Senest 10/11-2020

 

Grupperum 1 og 2: Der skal flere farver på væggene (plakater el.lign.)

 

Der skal indkøbes ny dekoration i nogle fine farver. Plakater skal i ramme. Dekoration må gerne være af “faglig art”.

Æstetisk miljø. Farver skaber glæde.

 

Else Lange

Henrik Due Jensen

 

Senest 10/11-2020

 

Dørtrin til pavillon er i stykker.

 

Trinnet skal repareres.

Udseende og sikkerhed skal være i orden.

 

 

Bænke udenfor er i stykker.

 

Bænke skal repareres, eller nye skal indkøbes.

Udseende og sikkerhed skal være i orden.

 

 

 

Legeplads (Klatrestativ) Trænger til stor renovering.

 

Legeplads renoveres i forbindelse med udbygning.

Udseende og sikkerhed skal være i orden.

 

 

 

 

KVALITETSSIKRING
Gennem de mange tests gennem året og den årlige test af færdigheder i stavning og læsning sammen med de undervisningsrapporter, der sendes hjem 3 gange om året, sikrer vi en evaluering og kvalitetssikring af undervisningen for hver enkelt elev.

EVALUERING PÅ GIDEONSKOLEN

På Gideonskolen foretager vi hvert år en række evalueringer af trivsel, miljø og undervisning.

Efter hvert undervisningsforløb bliver eleverne testet for at finde ud af, om de har lært det, de har arbejdet med i forløbet. Hvis de ikke har det, tages der hånd om dette.

Mindst 1 gang hvert år bliver alle elever testet i dansk og matematik med standardiserede tests fra Hogrefe Psykologiske Forlag for at konstatere, om eleverne er på niveau i forhold til deres klassetrin. Der udarbejdes en oversigt over hver enkelt elevs resultater i disse prøver, således at elevens lærere kan følge op på eventuelle ”indlærings-huller”.

Flere gange om året besøger vores tilsynsførende skolen for at tale med ledelsen, gennemgå de standardiserede tests og deltage i undervisningen. Dette afspejles i den årlige tilsynsrapport.

I vort arbejde med SSF-faget følger vi et program, hvor man på en særlig måde tager fat om hele evaluerings-kulturen. Eleverne evaluerer selv flere gange om året deres udbytte af SSF-faget ved at tage stilling til 4 væsentlige spørgsmål:

·         Hvilke nye ting har jeg hørt om?

·         Hvilke nye ting er jeg kommet til at tænke over?

·         Hvilke nye ting har jeg lært at man kan gøre?

·         Hvilke nye ting har jeg lært at gøre?

 

I SSF-faget er det også et væsentligt element, at eleverne lærer at evaluere og tage ansvar for klassens og skolens miljø og rammer.

Skolens undervisningsmiljørepræsentanter gennemgår hvert tredje år skolen og udfærdiger en rapport, hvoraf det fremgår, om der er ting, der skal rettes op på.

Skolens lærerråd (bestående af hele lærerkollegiet) har regelmæssigt arbejdsmiljøet på dagsordenen og foretager justeringer og opfølgninger på undersøgelser.

Skolens bestyrelse bliver ved alle møder informeret om, hvad der sker på skolen, og der bliver samtalet og evalueret.

To gange om året har vi skole-hjem-samtaler, hvor forældrene og eleven bliver informeret om elevens aktuelle faglige niveau.

 

Fra

Friskoleloven

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

§ 1 c. Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, jf. § 1 a, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan, jf. § 1 b, stk. 3, på skolens hjemmeside på internettet. 

 

TRIVSELSMÅLING


Trivselsmåling den 29. september 2020 (0.-3. klasse)

Spørgsmål

Svar

1. Er du glad for din skole?

Ja, meget

50

Ja, lidt

13

Nej

2

Jeg ønsker ikke at svare

4

2. Er du glad for din klasse?

Ja, meget

29

Ja, lidt

18

Nej

1

Jeg ønsker ikke at svare

4

3. Føler du dig alene i skolen?

Ja, tit

4

Ja, nogle gange

29

Nej

32

Jeg ønsker ikke at svare

2

4. Kan du lide pauserne i skolen?

Ja, meget

48

Ja, lidt

15

Nej

2

Jeg ønsker ikke at svare

3

5. Er du glad for dine lærere?

Ja, meget

54

Ja, lidt

8

Nej

0

Jeg ønsker ikke at svare

6

6. Har du ondt i maven, når du er i skole?

Ja, tit

5

Ja, nogle gange

32

Nej

29

Jeg ønsker ikke at svare

2

7. Har du ondt i hovedet, når du er i skole?

Ja, tit

6

Ja, nogle gange

19

Nej

41

Jeg ønsker ikke at svare

2

8. Er du god til at løse dine problemer?

Ja, for det meste

34

Ja, nogle gange

21

Nej

8

Jeg ønsker ikke at svare

5

9. Kan du koncentrere dig i timerne?

Ja, for det meste

43

Ja, nogle gange

18

Nej

3

Jeg ønsker ikke at svare

4

10. Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?

Ja, meget

38

Ja, lidt

16

Nej

3

Jeg ønsker ikke at svare

11

11. Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?

Ja, de fleste

37

Ja, nogle stykker

19

Nej

6

Jeg ønsker ikke at svare

5

12. Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?

Ja, meget

50

Ja, lidt

12

Nej

2

Jeg ønsker ikke at svare

4

13. Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

Ja, tit

6

Ja, nogle gange

20

Nej

26

Jeg ønsker ikke at svare

3

14. Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?

Ja, meget

8

Ja, lidt

15

Nej

40

Jeg ønsker ikke at svare

4

15. Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

Ja, tit

15

Ja, nogle gange

14

Nej

28

Jeg ønsker ikke at svare

10

16. Er timerne kedelige?

Ja, tit

10

Ja, nogle gange

25

Nej

31

Jeg ønsker ikke at svare

1

17. Lærer du noget spændende i skolen?

Ja, meget

43

Ja, lidt

13

Nej

3

Jeg ønsker ikke at svare

8

18. Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?

Ja, tit

7

Ja, nogle gange

23

Nej

36

Jeg ønsker ikke at svare

1

19. Er jeres klasselokale rart at være i?

Ja, meget

56

Ja, lidt

16

Nej

2

Jeg ønsker ikke at svare

3

20. Er toiletterne på skolen rene?

Ja, for det meste

31

Ja, nogle gange

20

Nej

8

Jeg ønsker ikke at svare

8

Trivselsmåling den 29. september 2020 (4.-9. klasse)

Spørgsmål

Svar

1. Er du glad for din skole?

Meget tit

21

Tit

34

En gang imellem

33

Sjældent

5

Aldrig

0

Jeg ønsker ikke at svare

1

2. Er du glad for din klasse?

Meget tit

49

Tit

30

En gang imellem

18

Sjældent

2

Aldrig

1

Jeg ønsker ikke at svare

0

3. Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure.

Meget tit

44

Tit

32

En gang imellem

18

Sjældent

3

Aldrig

0

Jeg ønsker ikke at svare

3

4. Jeg er god til at arbejde sammen med andre.

Meget tit

22

Tit

48

En gang imellem

23

Sjældent

6

Aldrig

3

Jeg ønsker ikke at svare

1

5. Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt.

Meget tit

28

Tit

25

En gang imellem

25

Sjældent

19

Aldrig

1

Jeg ønsker ikke at svare

2

6. Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?

Meget tit

12

Tit

41

En gang imellem

26

Sjældent

15

Aldrig

2

Jeg ønsker ikke at svare

6

7. Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?

Meget tit

33

Tit

38

En gang imellem

21

Sjældent

10

Aldrig

0

Jeg ønsker ikke at svare

2

8. Kan du koncentrere dig i timerne?

Meget tit

24

Tit

35

En gang imellem

27

Sjældent

18

Aldrig

3

Jeg ønsker ikke at svare

2

9. Føler du dig ensom?

Meget tit

4

Tit

3

En gang imellem

23

Sjældent

30

Aldrig

37

Jeg ønsker ikke at svare

4

10. Hvor tit har du ondt i maven?

Meget tit

5

Tit

7

En gang imellem

23

Sjældent

42

Aldrig

21

Jeg ønsker ikke at svare

3

11. Hvor tit har du ondt i hovedet?

Meget tit

6

Tit

15

En gang imellem

24

Sjældent

36

Aldrig

17

Jeg ønsker ikke at svare

1

12. Er du bange for at blive til grin i skolen?

Altid

10

For det meste

13

En gang imellem

23

Sjældent

27

Aldrig

25

Jeg ønsker ikke at svare

5

13. Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

Altid

31

For det meste

45

En gang imellem

16

Sjældent

5

Aldrig

6

Jeg ønsker ikke at svare

2

14. Er du blevet mobbet i dette skoleår?

Meget tit

1

Tit

1

En gang imellem

5

Sjældent

10

Aldrig

85

Jeg ønsker ikke at svare

6

15. Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår?

Meget tit

0

Tit

0

En gang imellem

1

Sjældent

8

Aldrig

86

Jeg ønsker ikke at svare

6

16. Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?

Meget tit

6

Tit

9

En gang imellem

35

Sjældent

25

Aldrig

23

Jeg ønsker ikke at svare

7

17. Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen.

Meget tit

21

Tit

35

En gang imellem

30

Sjældent

15

Aldrig

6

Jeg ønsker ikke at svare

2

18. Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro.

Meget tit

24

Tit

35

En gang imellem

28

Sjældent

6

Aldrig

2

Jeg ønsker ikke at svare

8

19. Er undervisningen kedelig?

Meget tit

12

Tit

20

En gang imellem

43

Sjældent

15

Aldrig

5

Jeg ønsker ikke at svare

1

20. Er undervisningen spændende?

Meget tit

9

Tit

22

En gang imellem

48

Sjældent

17

Aldrig

5

Jeg ønsker ikke at svare

1

21. Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende.

Meget tit

10

Tit

20

En gang imellem

26

Sjældent

36

Aldrig

8

Jeg ønsker ikke at svare

1

22. Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre.

Meget tit

15

Tit

38

En gang imellem

33

Sjældent

10

Aldrig

2

Jeg ønsker ikke at svare

3

23. Møder dine lærere præcist til undervisningen?

Meget tit

34

Tit

33

En gang imellem

24

Sjældent

4

Aldrig

0

Jeg ønsker ikke at svare

2

24. Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?

Meget tit

34

Tit

38

En gang imellem

25

Sjældent

5

Aldrig

2

Jeg ønsker ikke at svare

2

25. Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?

Meget tit

20

Tit

40

En gang imellem

27

Sjældent

12

Aldrig

1

Jeg ønsker ikke at svare

2

26. Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?

Meget tit

30

Tit

40

En gang imellem

19

Sjældent

10

Aldrig

1

Jeg ønsker ikke at svare

3

27. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?

Meget tit

29

Tit

36

En gang imellem

27

Sjældent

8

Aldrig

1

Jeg ønsker ikke at svare

2

28. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?

Virkelig gode

29

Gode

42

Middel

17

Under middel

3

Jeg ønsker ikke at svare

19

29. Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.

Helt enig

23

Enig

44

Hverken enig eller uenig

26

Uenig

3

Helt uenig

1

Jeg ønsker ikke at svare

7

30. Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.

Helt enig

18

Enig

37

Hverken enig eller uenig

35

Uenig

5

Helt uenig

2

Jeg ønsker ikke at svare

5

31. Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.

Helt enig

16

Enig

22

Hverken enig eller uenig

46

Uenig

14

Helt uenig

8

Jeg ønsker ikke at svare

3

32. Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det.

Helt enig

27

Enig

35

Hverken enig eller uenig

19

Uenig

7

Helt uenig

2

Jeg ønsker ikke at svare

6

33. Jeg føler, at jeg hører til på min skole.

Helt enig

33

Enig

34

Hverken enig eller uenig

18

Uenig

10

Helt uenig

4

Jeg ønsker ikke at svare

6

34. Jeg kan godt lide pauserne i skolen.

Helt enig

53

Enig

29

Hverken enig eller uenig

16

Uenig

0

Helt uenig

2

Jeg ønsker ikke at svare

1

35. De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme.

Helt enig

37

Enig

34

Hverken enig eller uenig

20

Uenig

3

Helt uenig

2

Jeg ønsker ikke at svare

2

36. Andre elever accepterer mig, som jeg er.

Helt enig

42

Enig

34

Hverken enig eller uenig

19

Uenig

5

Helt uenig

1

Jeg ønsker ikke at svare

5

37. Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.

Helt enig

7

Enig

33

Hverken enig eller uenig

33

Uenig

22

Helt uenig

3

Jeg ønsker ikke at svare

2

38. Jeg synes godt om udeområderne på min skole.

Helt enig

17

Enig

37

Hverken enig eller uenig

36

Uenig

16

Helt uenig

2

Jeg ønsker ikke at svare

3

39. Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen.

Helt enig

14

Enig

45

Hverken enig eller uenig

31

Uenig

8

Helt uenig

3

Jeg ønsker ikke at svare

3

40. Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.

Helt enig

23

Enig

28

Hverken enig eller uenig

24

Uenig

13

Helt uenig

14

Jeg ønsker ikke at svare

2